Putno osiguranje

ne prepuštajte ništa slučaju

 

Zašto preporučamo putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja?

Putovanja u inozemstvo uvijek sa sobom nose i određene rizike, prelaskom granice briga o zdravstvenoj zaštiti dobiva potpuno novu dimenziju.
Planirajući putovanja, svakako trebamo na vrijeme razmišljati o nepredvidivim situacijama koje nam se mogu dogoditi.
Na putovanju se možemo razboliti, doživjeti nezgodu, zatražiti hitnu liječničku pomoći, izgubiti prtljagu i slično, takvi troškovi mogu biti izrazito visoki,
osim što mogu narušiti doživljaj putovanja, mogu značajno utjecati na povećanje financijskih izdataka.

Zato kada planirate putovanje, putno osiguranje stavite na vrhu popisa potrebnih stvari, nemojte stvari prepustiti slučaju, ugovorite policu putnog osiguranja i putujte bezbrižno.

 

Paket putnog osiguranja nudi više opcija osiguranja na izbor putnicima

 • Putno zdravstveno osiguranje - liječenje u inozemstvu
 • Otkaz putovanja ili prekida putovanja - kada morate nadoknaditi troškove pružatelju turističke usluge u slučaju otkaza/prekida putovanja
 • Osiguranje prtljage - u slučaju gubitka, oštećenja ili uništenja
 • Osiguranje od posljedica nezgode - pokriva sve iznenadne događaje uslijed kojih je nastupila trajna invalidnost ili smrt
 • Osiguranje kašnjenja leta - neophodne troškove u slučaju kašnjenja leta i zbog toga propuštanja sljedećeg povezanog leta
 • Osiguranje privatne odgovornosti - građanskopravnu izvanugovornu odgovornost Osiguranika, za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.

Važna napomena: Osigurati se mogu osobe do 70 godina starosti. Pokriće za privremeni rad u inozemstvu te za profesionalne i sportaše amatere je isključeno.

Putno zdravstveno osiguranje

Medicinsku uslugu 24 sata dnevno, koja pokriva sve medicinski opravdane troškove u inozemstvu nastale uslijed nesretnog slučaja ili bolesti:

 • medicinsku njegu, kućni posjet ili konzultaciju s liječnikom
 • propisane lijekove
 • hospitalizaciju u bolnici ili u klinici
 • prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice
 • prijevoz u domovinu kada se osigurana osoba iz zdravstvenih razloga ne može vratiti na planirani način
 • prijevoz preminule osobe u domovinu

 

Važna napomena: Europska kartica zdravstvenog osiguranja nije zamjena za putno zdravstveno osiguranje. Svi  građani  koji  su  korisnici  obveznog  zdravstvenog osiguranja  ostvaruju  pravo  na  Europsku  karticu zdravstvenog  osiguranja,  temeljem  koje  osiguranici imaju   pravo   na   zdravstvenu   zaštitu   tijekom privremenog boravka u zemljama članicama Europske unije  te  Islanda,  Lihtenštajna  i  Norveške.  Međutim, važno  je  naglasiti  da  Europska  kartica  zdravstvenog osiguranja  ne  može  zamijeniti  putno  zdravstveno osiguranje  iz  razloga  jer  ne  pokriva  sve  medicinske usluge  (primjerice,  troškovi  prijevoza  ozlijeđenog pacijenta u domovinu, troškovi spašavanja, liječenje u privatnim ustanovama), već pokriva samo troškove neodgodive zdravstvene zaštite i to isključivo u javnim ustanovama.

 

Osiguranje od otkaza putovanja

Osiguranje se odnosi na slučaj otkaza putovanja zbog nastupanja jednog od sljedećih rizika:

 • bolest
 • nesretni slučaj
 • elementarna nepogoda
 • smrt
 • vojna vježba

 

Odnosi se na rizike kojima je pogođen osiguranik, njegov životni partner, djeca, roditelji, braća, sestre, djedovi ili bake. U navedenim slučajevima osiguranje će nadoknaditi 90% uplaćenog iznosa.

 

Važna napomena: Putovanje se, uslijed nastupanja osiguranog slučaja, može otkazati prije samog početka ili za vrijeme trajanja istog. Otkažete li već započeto ugovoreno putovanje zbog nastupanja osiguranog slučaja, nadoknadit će vam se 90% iznosa koji vam je naplaćen, obračunato primjenom principa pro rata temporis, dnevno od neiskorištenog trajanja putovanja. Drugim riječima, u ovom slučaju ostvarit ćete pravo na povrat 90% plaćenog iznosa za one dane koje niste iskoristili zbog nastupa jednog od gore navedenih rizika.

 

Osiguranje prtljage

Polica osiguranja prtljage pokriva troškove koji su uzrokovani razbojstvom ili provalnom krađom prtljage, kašnjenjem prijevoznika pri isporuci prtljage ili zbog nezgode tijekom vožnje, požara i elementarnih nepogoda. Osiguranje vam isplaćuje naknadu za nabavu zamjenske prtljage u slučaju da je vaša prtljaga izgubljena u transportu.

 

Osiguranje kašnjenja leta

Neophodne troškove Osiguranika u slučaju kašnjenja leta za više od 4 sata od planiranog polaska ili u slučaju kašnjenja leta i zbog toga propuštanja sljedećeg povezanog leta. Neophodnim troškovima smatraju se troškovi za hranu, piće, novine i sl., a ako let kasni više od 24 sata onda i troškovi noćenja..

 

 

Osiguravajuća kuća - partner

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija Elisa Tours d.o.o. dužna je svojim putnicima ponuditi uslugu ugovaranja Putnog osiguranja.
Elisa Tours turistička agencija uz putovanja preporuča Paket putnog osiguranja osiguravajućie kuće UNIQA osiguranje d.d.

Detaljne informacije o putnom osiguranju osiguravajuće kuće UNIQA možete provjeriti na slijedećim linkovima:  Uvjete putnog osiguranja, Tablice invaliditeta, Informacije o proizvodu osiguranja, Informacije ugovaratelju, Informacije o obradi podataka.

UNIQA osiguranje
UNIQA osiguranje d.d.
Planinska 13 A
10000 Zagreb
Hrvatska